NZ Hockey

Photographer: Sacha Stejko

 

Tammy White Retouching